Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI"


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu ( 204 KB )

Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia ( 817 KB )

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 11 ( 1,37 MB )

Załączniki do SIWZ od nr 8 do nr 9 (470 MB)


Wyjaśnienia treści SIWZ:


Odpowiedzi z dnia 16.01.2019 r. ( 116 KB )

Odpowiedzi z dnia 07.02.2019 r. ( 282 KB )


Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu:


Sprostowanie z dnia 21.01.2019 r. ( 93,4 KB )

Sprostowanie z dnia 05.02.2019 r. ( 95,6 KB )


Zmiana treści SIWZ:


Zmiana SIWZ z dnia 01.02.2019 r. ( 325 KB )

Załącznik nr 1 po zmianie SIWZ z dnia 01.02.2019 r. ( 84 KB )


Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z dnia 18.02.2019 r. ( 472 KB )


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Zawiadomienie z dnia 26.03.2019 r. ( 82 KB )
 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
na ZAKUP DETALICZNY PALIW PŁYNNYCH ORAZ OLEJU OPAŁOWEGO DLA ZAKŁADU USŁUG WODNYCH SP. Z O.O. W KONINIE


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu ( 8,77 MB )

Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia ( 7,38 MB )

Załączniki do SIWZ ( 61,3 MB )


Wyjaśnienia treści SIWZ:


Odpowiedzi z dnia 10.12.2018 r. ( 1,13 MB )


Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z dnia 14.12.2018 r. ( 1,58 MB )


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Informacja z dnia 03.01.2019 r. o wyborze najkorzystniejszej ofety ( 1,35 MB )
 


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

na SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ WODOMIERZY DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO - ZAKŁADU USŁUG WODNYCH SP. Z O.O. W KONINIE


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu ( 7,70 MB )

Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia ( 8,51 MB )

Załączniki do SIWZ ( 64,7 MB )


Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z dnia 05.12.2018 r. ( 284 KB )


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Informacja z dnia 14.12.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej ofety ( 1 MB )Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu ( 230 KB )

Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia ( 811 KB )

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7 ( 553 KB)

Załączniki do SIWZ od nr 8 (dokumentacja projektowa) do nr 9 (STWiOR) ( 606 MB )


Wyjaśnienia treści SIWZ:


Odpowiedzi z dnia 03.09.2018 r. ( 401 KB)

Odpowiedzi z dnia 12.09.2018 r. ( 115 KB)

Odpowiedzi z dnia 27.09.2018 r. ( 464 KB)

Odpowiedzi z dnia 05.10.2018 r. ( 422 KB)


Uzupełnienia załączników nr 8 i nr 9:


Uzupełnienie z 03.09.2018 r.


Uzupełnienia załącznika nr 2:


Uzupełnienie z 20.09.2018 r. - wersja edytowalna JEDZ i zał nr 2 do SIWZ_espd_JEDZ

Uzupełnienie z 27.09.2018 r. - wersja edytowalna JEDZ i zał nr 2 do SIWZ_espd_JEDZ


Zmiana ogłoszenia o zamówieniu:


Zmiana z dnia 04.09.2018 r. ( 342 KB)


Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z dnia 15.10.2018 r. ( 1,32 MB )


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:


Zawiadomienie z dnia 26.11.2018 r. ( 64,6 KB )


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI"


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie o zamówieniu ( 203 KB )

Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia ( 812 KB )

Załączniki do SIWZ od nr 1 do nr 7 ( 551 KB )

Załączniki do SIWZ od nr 8 (dokumentacja projektowa) do nr 9 (STWiOR) (470 MB)Wyjaśnienia treści SIWZ:


Odpowiedzi z dnia 07.09.2018 r. ( 542 KB)

Odpowiedzi z dnia 19.09.2018 r. ( 250 KB)

Odpowiedzi z dnia 27.09.2018 r. ( 420 KB)

Odpowiedzi z dnia 09.10.2018 r. ( 62,8 KB)Uzupełnienia załączników nr 8 i nr 9:


Uzupełnienie z 07.09.2018 r.


Uzupełnienie załącznika nr 2:


Uzupełnienie z 19.09.2018 r. - wersja edytowalna JEDZ i zał nr 2 do SIWZ_espd_JEDZ


Uzupełnienie załącznika nr 6:


Uzupełnienie z 09.10.2018 r. - wzór umowyZmiana ogłoszenia o zamówieniu:


Zmiana z dnia 07.09.2018 r. ( 73,0 KB)


Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z dnia 18.10.2018 r. ( 450 MB )


Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego


Informacja z dnia 26.10.2018 r. ( 209 MB )


Ogłoszenie o nieudzieleniu zamówienia


Ogłoszenie z dnia 07.11.2018 r. ( 139 KB )
Archiwum zamówień


Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2018 r. " ( 9,47 MB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup detaliczny paliw płynnych i oleju opałowego..." ( 6,50 MB )

Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2017 r. ( 5,60 MB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2017 r. ( 2,09 MB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji"( 6,58 MB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2016 r. ( 831 KB )

Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2015 r. ( 523 KB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2015 r. ( 636 KB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2014 r. ( 481 KB )

Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej(DMC) do 3,5 tony, sześcioosobowego wraz z kierowcą w formie leasingu operacyjnego" ( 1,95 MB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup detaliczny paliw płynnych oraz oleju opałowego dla ZUW Sp.z o.o. w Koninie" ( 2,73 MB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup energii elektrycznej" - 2013 ( 3,50 MB )

Przetarg nieograniczony na "Dostawę jednej sztuki nowej koparko-ładowarki - leasing"( 523 KB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup energii elektrycznej" - 2012 ( 665 KB )