Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy dla zadania pn.: "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe z dnia 02.07.2019 r. ( 4,25 MB )


Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego:

Informacja z dnia 15.07.2019 r. ( 266 KB
Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na wykonanie tablic informacyjnych dla projektu pn."Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach KOSI""
Archiwum ogłoszeń:

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI" dla części:1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Golina (Część 1) i  2) Przebudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Gminie Golina (Część 2)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: wykonanie tablic informacyjno-pamiatkowych - 2 szt.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: nabycie używanego samochodu ciężarowego z nowym urządzeniem hakowym z dostawą do siedziby zamawiającego

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie 10 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Budowa schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości Izabelin gm. Krzymów"

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy dla zadania pn.: "Pełnienie funkcji Menadżera Projektu dla zadania pn. Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji"

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji-Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stare Miasto"

Zapytanie ofertowe dla przedmiotu zamówienia "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" dla części:1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krzymów (Część 1) 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Rzgów (Część 2)3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Stare Miasto (Część 3)

Zapytanie ofertowe 3/2018 na „Opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ oraz kompleksowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Golina w ramach obszaru KOSI” - 04.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe 2/2018 na „Opracowanie dokumentacji przetargowej, w tym SIWZ oraz kompleksowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane w ramach projektu „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji” - 04.07.2018 r.

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji - 04.08.2016 r.

Oferta wykonania czyszczenia i konserwacji boisk - 27.02.2014 r.
)