Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
na Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego
Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie


Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie o zamówieniu ( 7,59 MB )

Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia ( 5,56 MB )

Załączniki do SIWZ ( 64,4 KB )

Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z dnia 09.12.2019 r. ( 266 KB )

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja z dnia 16.12.2019 r. ( 453 KB )

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego
na Zakup detaliczny paliw płynnych oraz oleju opałowego dla Zakładu Usług Wodnych Spółka z o.o. w Koninie


Dokumenty do pobrania:Ogłoszenie o zamówieniu ( 8,63 MB )

Specyfikacja Instotnych Warunków Zamówienia ( 7,45 MB )

Załączniki do SIWZ ( 62,1 KB )


Wyjaśnienia treści SIWZ:Odpowiedzi z dnia 05.12.2019 r. ( 762 KB )


Informacja z otwarcia ofert:


Informacja z dnia 12.12.2019 r. ( 740 KB )


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja z dnia 18.12.2019 r. ( 674 KB )
Archiwum zamówień


Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2019 r. ( 11,50 MB )

Przetarg nieograniczony pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI" - powtórzenie ( 3,62 MB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup detaliczny paliw płynnych i oleju opałowego...-2019" ( 15,9 MB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2019 r. " ( 14,2 MB )

Przetarg nieograniczony pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji" ( 4,63 MB )

Przetarg nieograniczony pn. "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina w ramach obszaru KOSI" ( 3,40 MB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2018 r. " ( 9,47 MB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup detaliczny paliw płynnych i oleju opałowego..." ( 6,50 MB )

Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2017 r. ( 5,60 MB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2017 r. ( 2,09 MB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup pojazdu specjalistycznego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji"( 6,58 MB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2016 r. ( 831 KB )

Przetarg nieograniczony na "Dostawę energii elektrycznej dla Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2015 r. ( 523 KB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2015 r. ( 636 KB )

Przetarg nieograniczony na "Sukcesywną dostawę wodomierzy do magazynu Zamawiającego - Zakładu Usług Wodnych Sp. z o.o. w Koninie" - 2014 r. ( 481 KB )

Przetarg nieograniczony na "Dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej(DMC) do 3,5 tony, sześcioosobowego wraz z kierowcą w formie leasingu operacyjnego" ( 1,95 MB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup detaliczny paliw płynnych oraz oleju opałowego dla ZUW Sp.z o.o. w Koninie" ( 2,73 MB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup energii elektrycznej" - 2013 ( 3,50 MB )

Przetarg nieograniczony na "Dostawę jednej sztuki nowej koparko-ładowarki - leasing"( 523 KB )

Przetarg nieograniczony na "Zakup energii elektrycznej" - 2012 ( 665 KB )