PION TECHNICZNY                    Główny Inżynier
                                                 ( Jerzy Miastkowski )                    Oddział Terenowy w Koninie
                                                 ( Paweł Jędro )                   Oddział Terenowy w Turku
                                               ( Marek Jaworski )                   Oddział Terenowy w Kole
                                              ( Tomasz Kosiński )