RADA NADZORCZA ZUW SP. Z O.O.

 Rada Nadzorcza liczy 6 członków i składa się z 2 przedstawicieli wybieranych przez załogę Zakładu Usług Wodnych oraz 4 przedstawicieli powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

 

 

 


SKŁAD RADY NADZORCZEJ

 


Katarzyna Leń – przewodnicząca
Maria Bończyk – zastępca przewodniczącego
Bartosz  Piotr Ptak – sekretarz
Marcin  Janiak – członek
Paweł Brudnicki – członek
Pietrzak Grzegorz – członek