ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

ZUW SP. Z O.O.

W jednoosobowej Spółce Związku, do czasu zbycia udziałów na rzecz osób trzecich, funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Zarząd Związku, który działa w statutowym składzie.

 

 


SKŁAD ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW


Tadeusz Jankowski
Witold Siwiński
Ryszard Nawrocki
Bożena Dominiak
Grzegorz Matuszak
Grzegorz Skowroński